Tính đến ngày 25/10/2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn hơn 1.751,6 triệu USD, đạt 78,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Đồng Nai thu hút hơn 1,7 tỷ USD trong 10 tháng năm 2016dau-tu-dong-nai-

Số liệu vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai công bố, theo đó tính đến ngày 25/10 tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn hơn 1.751,6 triệu USD. Trong đó cấp mới 79 dự án với tổng vốn 994 triệu USD; 77 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 757,6 triệu USD.

Hàn Quốc là quốc gia đầu tư nhiều nhất vào tỉnh Đồng Nai với 32 dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký là 146,4 triệu USD;

Nhật Bản xếp thứ 2 với 11 dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký là 52 triệu USD; Đài Loan xếp thứ 3 với và 09 dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký là 40,5 triệu USD.

Trong số dự án cấp mới tiêu biểu có dự án thành phố Amata Long Thành của Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn Amata Việt Nam, vốn đầu tư đăng ký trên 309 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 25/10/2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có là 1.644 dự án với tổng vốn đầu tư 30.110 triệu USD, trong đó số dự án còn hiệu lực là 1.233 dự án tổng vốn 25.485 triệu USD; 411 dự án thu hồi tổng vốn 4.625 triệu USD. Các dự án đầu tư FDI của các nhà đầu tư đến từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ.