Theo Tổng cục Thống kê, nhập siêu trong tháng 11 ước đạt 400 triệu USD, đây là tháng thứ 2 liên tiếp nhập siêu.

nhap-sieuViệt Nam lại nhập siêu 400 triệu USD trong tháng 11

11 tháng qua Việt Nam xuất siêu 2,84 tỷ USD

Theo thống kê, tháng 11 kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11/2016 ước tính đạt 15,6 tỷ USD, tăng 1,3% so với tháng trước nhưng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu trong tháng 11 cũng lên đến 16 tỷ USD, dẫn dến xuất siêu 400 triệu USD.

Tính chung trong 11 tháng qua, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 156,6 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 63,8 tỷ USD, tăng 3,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 92,8 tỷ USD, tăng 3,6%

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 159,5 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 45,4 tỷ USD, tăng 4,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Như vậy, 11 tháng qua Việt Nam xuất siêu 2,84 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18,40 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 21,24 tỷ USD.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 11 tháng năm 2016, Mỹ vẫn là thị trường dẫn đầu với 34,7 tỷ USD.  Tiếp đến là thị trường EU đạt 30,5 tỷ USD, Trung Quốc đạt 19,6 tỷ USD,Nhật Bản đạt 13,2 tỷ USD,…

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 11 tháng năm 2016, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta với kim ngạch đạt 44,6 tỷ USD, tiếp đến là Hàn Quốc đạt 28,9 tỷ USD, ASEAN đạt 21,2 tỷ USD, Nhật Bản đạt 13,6 tỷ USD,…

Diệu Trang