Trong năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung triển khai 19 dự án với số vốn 9.577 tỷ đồng như: dự án Công viên Sài Gòn Safari; nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ; đường song hành cao tốc Long Thành – Dầu Giây; tuyến vận tải hành khách công cộng trên sông…

songhanhtphcmltdg-

Sở cũng thực hiện các giải pháp đẩy mạnh kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)…

Thông tin này được Thành phố công bố từ buổi kiểm tra kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, việc khai thác tốt mô hình hợp tác công tư (PPP) sẽ thu hút được nguồn lực xã hội rất lớn, nên ngay trong quý 2/2017 Sở phải tổng kết, đánh giá lại lĩnh vực nào cần thu hút để thúc đẩy.