“Phát triển không gian ngầm tại 2 bờ Đông, Tây sông Hàn, khu vực Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, đồng thời tạo điều kiện phát triển mạng lưới dịch vụ tại các”vị trí này”.songha-1479254837

Sông Hàn Đà Nẵng

Đây sẽ là một trong những nội dung của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà UBND Đà Nẵng đã trình Chính phủ xem xét, cho phép Đà Nẵng được điều chỉnh quy hoạch.

Ngoài ra, còn có việc tăng tiến độ dự án di dời Ga đường sắt hiện hữu ra khỏi trung tâm thành phố để thực hiện trước năm 2020 (quy hoạch cũ là sau 2020).

Xây dựng Cảng Liên Chiểu với mục tiêu là Cảng hàng hoá chính của Đà Nẵng. Cảng Tiên Sa sẽ được điều chỉnh với chức năng chủ yếu phục vụ du lịch.

Quy hoạch các Khu công nghiệp mới ở khu vực phía Tây thành phố, bao gồm KCN Hòa Cầm – Giai đoạn 2 (khoảng 150 ha), Khu công nghiệp Hòa Nhơn (khoảng 523 ha), Khu công nghiệp Hòa Sơn (khoảng 152 ha) và Khu công nghiệp Hòa Ninh (khoảng 200 ha).

Tăng quy mô công suất Sân bay Quốc tế Đà Nẵng từ 6 triệu lượt khách/năm lên 10 triệu lượt khách/năm và mục tiêu đến năm 2030 đạt công suất 20 triệu lượt khách/năm.

N.Đăng